Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2019

precelka
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
precelka
5634 be92 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabakatson bakatson

November 07 2019

precelka
6660 efc0 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
precelka
6021 a115 500
Reposted frombojesiewody bojesiewody viawszystkodupa wszystkodupa
precelka
6584 472d 500
precelka
6775 f162
Reposted froms3 s3 viawszystkodupa wszystkodupa
precelka
9425 ce1c 500
precelka
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viatoffifee toffifee
precelka
8337 7b20 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viabakatson bakatson
precelka
8337 7b20 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viabakatson bakatson
precelka
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaRudeGirl RudeGirl
precelka
5841 9326 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaRudeGirl RudeGirl
precelka
Kobieto! Jeśli sex z facetem trwa dwie minuty, to przestań się łudzić, że to ty tak na niego działasz. To nie jest komplement, to przejaw egoizmu. Mężczyzna, który nad tym nie pracuje, najnormalniej w świecie wali sobie konia twoją ci*ką.
— Marta Tatka
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabakatson bakatson
precelka
3717 fba9
Reposted fromBabson Babson via100suns 100suns
precelka
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

October 17 2019

precelka
Starych znajomych ciągle tracę, a nie znoszę nowych
— Taco Hemingway
Reposted frommefir mefir viacorazmniej corazmniej
precelka
Nic na siłę, wszytko młotkiem
— najpiękniejsza rzecz jaką przeczytałam od początku roku
precelka
My nie potrzebujemy już lepszej technologii, lepszych telefonów. Potrzebujemy więcej uczuć i zachodów słońca.
— Maciej Wiszniewski - "Oczami Duszy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaboli boli
precelka
Może jutro zgaśnie słońce. Przecież może.
— Edward Stachura, Się
Reposted fromdojenka dojenka viaweruskowa weruskowa

October 12 2019

precelka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl