Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2017

precelka
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viaoutofmyhead outofmyhead
precelka
śniłeś mi się.
ciekawe czy jeszcze kiedykolwiek się spotkamy.
— 21:28
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna vianowaczi nowaczi

September 28 2017

precelka

To się zdarza tylko w literaturze, że on nagle rozumie, że ona jest jego całym światem. 


Reposted fromoutoflove outoflove viatoffifee toffifee
precelka
czuję jak mnie zapominasz
Reposted fromepoque epoque viatoffifee toffifee
precelka
problem polega na tym, że jesteśmy tacy dorośli i tacy poważni, że nie możemy już do siebie dzwonić w nocy, wtedy, gdy jest najgorzej.
Reposted fromchild child viacappaque cappaque
precelka
Przekleństwem naszych czasów jest to, że wymagają od Ciebie byś w wieku 16 lat wiedział, co chcesz robić w życiu i tej decyzji się trzymał.
— Alan Rickman
precelka
Nie mam zbyt wielu zdolności, wiesz. Ale zawsze mogę zrobić Ci kawę i bałagan w głowie.
— Aleksandra Steć
precelka
5014 f0bf 500
precelka
8007 fe30
Reposted fromanke anke viaanastasie anastasie
precelka
9209 117c 500
precelka
Mam do ciebie ogromną słabość, ale muszę ją całą ukryć.  Muszę tę słabość gdzieś schować w sobie, by się nie wygłupić.
— Adam
Reposted fromjustjustjust justjustjust viastarryeyed starryeyed
Dla niektórych istnieje tylko ta jedna, jedyna osoba. Nikt inny nie pasuje. Nikt inny nie trafia do serca w ten sposób
— N. Roberts
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viaolakocie olakocie
precelka
Człowiek musi z kimś czuć, z kimś myśleć, z kimś rozmawiać, aby wiedział, że istnieje.  
— Wiesław Myśliwski „Ostatnie rozdanie”
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaolakocie olakocie
precelka
Zastanawiam się, ilu osobom nie udaje się być z tymi, których pragną i kończą z innymi tylko z rozsądku.
— Fannie Flagg - Smażone zielone pomidory
Reposted fromdelain delain viaolakocie olakocie

September 27 2017

2829 20d5
Reposted frommrngiii mrngiii viainnocencja innocencja

September 24 2017

1696 8b55 500
Reposted frombrumous brumous viatoffifee toffifee
precelka
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viaMisha Misha
precelka
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viacorazmniej corazmniej
precelka
3046 5768
Reposted fromyannim yannim viacorazmniej corazmniej
precelka
5732 3d69
Reposted fromyannim yannim viacorazmniej corazmniej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl