Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2017

precelka
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 
Reposted fromSkydelan Skydelan viainnocencja innocencja

May 26 2017

precelka
Muszę przyznać, że jeszcze troszkę czekam.
precelka
6710 3bc1 500
Reposted fromdontforgot dontforgot viadusz dusz

May 09 2017

precelka

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaoutofmyhead outofmyhead
3093 f0c1

howtoboho:

NEW BOHEMIAN INSPIRATION http://ift.tt/2oZRDZO

//
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawiks wiks
precelka
1745 daf6 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viawiks wiks
precelka
I szukamy powodów, by się odezwać, marnujemy cenne chwile. 
A już moglibyśmy siedzieć obok siebie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viawordshurt wordshurt
precelka
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaRudeGirl RudeGirl

May 08 2017

precelka

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viaeternia eternia
precelka

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viaeternia eternia
precelka
Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Charles Bukowski

May 05 2017

precelka
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viatysiace-mysli tysiace-mysli

May 04 2017

precelka
7150 eb08
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viajeannee jeannee
precelka
Życie jest proste, składa się z dwóch słów: "tak i nie". Cała reszta to tylko pierdolenie. Chcę Cię, albo Cię nie chcę. 
— Maciek Kasi
Reposted fromnewbeginning newbeginning viacappaque cappaque
precelka
ja nie przestanę przejebane mieć aż do śmierci.
Reposted fromorchis orchis viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
precelka
bo kurwa byłaś najlepszą "rzeczą" jaka mi się trafiła
— 21:30
precelka
ale Twój brak tak mocno mi doskwiera, że naprawdę chciałabym nie pamiętać
— Guova-"Smutno czy nudno"
precelka
po prostu za Tobą tęsknię. to moje największe przekleństwo.
— -
Reposted fromfuckyou fuckyou viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
precelka
Jest druga rano. Godzina tęsknoty za ludźmi, którzy nie tęsknią za nami.
— Piotr C. "Brud"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl