Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2018

precelka
5876 bf67 500
Reposted frompiehus piehus viatoffifee toffifee
precelka
mogliśmy wszystko, lecz mogliśmy tylko chcieć.
— DonGuralEsko-"Mogliśmy wszystko"
Reposted fromparamaribo paramaribo viatoffifee toffifee
precelka
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
precelka


cute friends
precelka
3418 23f0 500
Reposted fromoll oll viatoffifee toffifee

October 14 2018

precelka
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viatoffifee toffifee

October 13 2018

precelka
I po co wszystko tobą pachnie
Skoro tak dawno jesteś gdzieś
Mówili mi, że będzie łatwiej
Minie z czasem...
— KORTEZ
precelka
Kiedy coś przestaje boleć, przestaje mieć znaczenie.
— Stephen King
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoutofmyhead outofmyhead
precelka
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viastarryeyed starryeyed
precelka
Reposted fromgruetze gruetze
precelka
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viatoffifee toffifee
precelka
3047 08a4 500
Reposted fromrisky risky viamiktoria miktoria

October 01 2018

precelka
Zupełnie jakbyśmy poznali się tylko po to, żeby się ze sobą żegnać.
— Daniel Glattauer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoffifee toffifee

August 25 2018

precelka
znowu dziś umrę gdzieś tak 
z siedem razy 
w tym trzy razy pod rząd
— E. Mitręga
Reposted fromweightless weightless vianowaczi nowaczi

August 02 2018

precelka
5282 601c 500
Reposted fromseaweed seaweed viatoffifee toffifee
precelka
7951 8101
Reposted fromseaweed seaweed viabetterthanlies betterthanlies
precelka
W każdym miejscu, gdzie czuję, że byłaś, modlę się o to, że kiedyś mnie spotkasz.
— Miuosh - Miasto Szczęścia

July 27 2018

precelka
Wiesz co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczenia talerzy, trzaskania drzwiami?
Obojętność.
Milczenie wszystko pieprzy.
Niszczy każdego doszczętnie.
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaeternia eternia
precelka
2288 c353 500
Reposted fromangusiasty angusiasty viaoutofmyhead outofmyhead
precelka
0495 8d6d 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viatysiace-mysli tysiace-mysli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl