Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2019

precelka
5678 0991 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viawszystkodupa wszystkodupa
precelka
"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"

September 06 2019

precelka
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaryska ryska
precelka
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
precelka
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
precelka
Skąd mam wiedzieć jak powinna zachowywać się kobieta w moim wieku? Nigdy wcześniej nie byłam w takim wieku.
— znalezione
precelka
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld vianowaczi nowaczi
precelka
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianowaczi nowaczi
precelka
2135 f1aa 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEtien Etien
4038 c7f0 500
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viaRudeGirl RudeGirl
precelka
3998 96bd 500
Reposted fromwyczes wyczes viawszystkodupa wszystkodupa
precelka
4149 a46d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
precelka
precelka

Przynosili kwiaty.

Pisali.

Chcieli mnie,

trzymać za ręce.

Jednak, 

kwiaty usychały,
wiadomości nie dochodziły, 
ręce wolałam trzymać
w kieszeniach.
Wolałam czekać 
na Ciebie.

Reposted fromfrieda9293 frieda9293 viawszystkodupa wszystkodupa
precelka
1442 164a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
precelka

August 31 2019

precelka
Owszem, ładne miasto, ale wybudowali je strasznie daleko od Ciebie...
— Przybora pisze do Osieckiej z Paryża
Reposted fromaconcagua aconcagua viawszystkodupa wszystkodupa
precelka
TRUDNO KUPIĆ BUTY NA WIOSNĘ, A CO DOPIERO MÓWIĆ O WYBIERANIU MĘŻCZYZNY, KTÓRY BYŁBY NA WSZYSTKIE PORY ROKU. KTÓRY BY NIE UWIERAŁ, NIE ROBIŁ ODCISKÓW, BYŁ MILUTKI JAK KAPEĆ I DZIELNY JAK KOZAK.
— chpd
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viawetryagain wetryagain
precelka
6435 a1e9
Reposted frompastelowe pastelowe viaryska ryska
precelka
4429 cc11 500
Reposted fromZircon Zircon viaryska ryska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl