Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

precelka
6890 ec6a 500
precelka
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
precelka
W każdym razie wiem, że często piszesz do mnie w myślach. To musi wystarczyć.
— takbardzoprawdziwe
Reposted from17november 17november viaasylopath asylopath
precelka
8069 18a4
Reposted fromkjuik kjuik viaasylopath asylopath
precelka
Dusza nie wychodzi na fotografii.
— Jan Twardowski
Reposted fromgreebo greebo viastarryeyed starryeyed

November 29 2017

precelka
Reposted frombluuu bluuu viaweruskowa weruskowa
precelka
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viatoffifee toffifee

November 27 2017

precelka
1285 dc8c 500
Reposted fromweheartit weheartit viaasylopath asylopath
precelka
To nigdy nie jest do końca twój wybór, że odchodzisz. To również wybór tego kogoś, kto pozwala ci odejść.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
precelka
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viapaprotka paprotka

November 25 2017

precelka
Nie można cały czas stać w rozkroku emocjonalnym, przecież nie na tym polega życie. Nie można wiecznie nie wiedzieć, czuć się niepewnie, patrzeć na drugiego człowieka i nie wiedzieć czy można planować z nim przyszłość; patrzeć na siebie w lustrze i nie wiedzieć czy ta przyszłość nadejdzie.
— Słowa zbyt proste
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabiianca biianca
precelka
Właśnie pękło mi, kurwa, serce.
— przez Ciebie
Reposted fromsouxie souxie viabetterthanlies betterthanlies
precelka
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus vianowaczi nowaczi
precelka
2160 6957
Reposted fromrol rol viawszystkodupa wszystkodupa
precelka
5185 ea73 500
That '70s Show S08E05
precelka
4506 0f03
Reposted fromthesarren thesarren viawszystkodupa wszystkodupa
precelka
Reposted frombluuu bluuu viatulele tulele
precelka
0069 d854
Reposted fromIriss Iriss viatulele tulele
precelka
6419 010e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatulele tulele
precelka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl