Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2020

precelka
3456 5327 500
Reposted frommiischa miischa viaoutofmyhead outofmyhead

December 31 2019

precelka
8294 ea07 500
Reposted fromowca owca viabakatson bakatson
precelka
4754 a226 500
Reposted byoutofmyheadfagussItIsNotMyobergreywolfilovegreenthoruvieltediousuncleoskusdjLangleygaszkadestroyed
precelka
Oczywiście byłam świadoma, że alkohol nie jest rozwiązaniem, ale woda zasadniczo też nim nie była.
— Carina Bartsch
precelka
0836 0d46
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viaoutofmyhead outofmyhead
precelka
2605 ae67 500
Reposted fromniepogoda niepogoda viawiks wiks
precelka
Jeśli nie dostałeś na Boże Narodzenie tego, o czym marzyłeś, kup to sobie sam.
— H. Jackson Brown, Jr.
precelka
Jak słyszę to smutne pierdolenie o odnajdywaniu samego siebie, o tym, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu, mieć odwagę bycia szczęśliwym, to mi się robi niedobrze.
— S. Twardoch
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaoutofmyhead outofmyhead

November 16 2019

precelka
2951 b7f8
precelka
2863 85b3
Reposted bylapis-lazuli lapis-lazuli
precelka
2862 0984 500
precelka
2844 e6e9 500
Reposted byrobcochceszcrc999teisei
precelka
2839 83d7 500
Reposted bynotyourstrawberrylaskowska

November 08 2019

precelka
Nikt nigdy nie znalazł odpowiedzi na dnie butelki. Ale przecież nie o to chodzi. Do dna butelki dociera się po to, żeby zapomnieć, jakie było pytanie.
— C.J. Tudor - "Kredziarz"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
precelka
5634 be92 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabakatson bakatson

November 07 2019

precelka
6660 efc0 500
Reposted frompiehus piehus viawszystkodupa wszystkodupa
precelka
6021 a115 500
Reposted frombojesiewody bojesiewody viawszystkodupa wszystkodupa
precelka
6584 472d 500
precelka
6775 f162
Reposted froms3 s3 viawszystkodupa wszystkodupa
precelka
9425 ce1c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl